בית המשפט העליון – פסק דין משלים בעניין אישורי עבודה לפלסטינים הנרדפים על רקע נטייה מינית, זהות מגדרית או אלימות במשפחה 

בג"ץ 7126/19 רופאים לזכויות נ' אדם מדינת ישראל (7.7.2022) 

בית המשפט העליון נתן פסק דין משלים בעתירתם של ארגוני זכויות אדם (רופאים לזכויות אדם, היא"ס ישראל, המוקד לפליטים ולמהגרים וקו לעובד) בעניין אישורי עבודה לפלסטינים הנרדפים בשטחים. 

במסגרת ההליך ניתן לפני כשנה פסק דין חלקילאחר שהמדינה הודיעה כי תאפשר לפלסטינים, המחזיקים בהיתר שהייה על רקע חשדות לשיתוף פעולה עם ישראל, לעבוד, אך לא תאפשר זאת למאוימים על רקע אחר. בחודש פברואר 2022 ניתן צו על-תנאישהורה למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא יתאפשר למקבלי היתר שהייה על בסיס מאוימות הקשורה לנטייה מינית או מגדרית להגיש בקשה להיתר תעסוקה שלא נתמכת בבקשה של מעסיק ישראלי ספציפי. 

בחודש יוני 2022 המדינה הגישה כתב תשובה, בו נמסר שנתקבלה החלטה לפיה פלסטינים שקיבלו היתר המאפשר לינה בישראל "מטעמי רווחה", הניתן על ידי המינהל האזרחי שלא בשל חשד לשיתוף פעולה עם גורמי ביטחון ישראלים או בשל חשד למעורבות במכר קרקעות לישראלים (לרוב פלסטינים הנמלטים על רקע מאוימות הקשורה לנטייה מינית או זהות מגדרית או על רקע אלימות במשפחה), יכלול גם אפשרות עבודה בישראל, והדבר יצוין על גבי ההיתר. 

בפסק דינו המשלים בית המשפט העליון קבע בהסכמת המשיבים כי "היתר צרכי רווחה שניתן לתושב האזור על בסיס טענת מאוימות שלא על רקע בטחוני, יאפשר למחזיק בו לעבוד בישראל כפי שגם יצוין על גבי ההיתר, וזאת ללא תלות בבקשה מטעם מעסיק קונקרטי להעסיקו, ללא הגבלה לענפי עבודה מסוימים, ושלא במסגרת מכסת העובדים הפלסטינים המרבית שנקבעת על-ידי ממשלת ישראל". כמו כן נפסקו הוצאות בסך של 15,000 ₪ לזכות הארגונים העותרים. העותרים יוצו ע"י עו"ד עדי לוסטיגמן. 

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה