בית המשפט העליון: פטור מאגרה בהליך לשחרור מחולות

בר"ם 2459/15 פלוני נ' משרד הפנים (13.5.2015)

בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור נגד החלטת בית המשפט המחוזי שלא ליתן פטור מאגרת בית המשפט בעתירה מינהלית שעניינה החזקה במתקן "חולות".

המבקש, מבקש מקלט מחבל דרפור שבסודן שבקשתו למקלט טרם הוכרעה, מוחזק במתקן "חולות" מאז חודש פברואר 2014. בית המשפט המחוזי, מפי השופט אליהו ביתן, דחה את בקשת המבקש לפטור מאגרה בנימוק שהמבקש שהה בישראל חמש שנים לפני זימונו ל"חולות" והשתכר למעלה משכר מינימום ובנימוק לפיו שכר עורך דין המייצג אותו.

בית המשפט העליון, מפי השופטת דפנה ברק-ארז, דן בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור וכאילו הוגש ערעור לפי הרשות שניתנה וקיבל את הערעור. נקבע כי עתירה מינהלית נגד החזקה במתקן "חולות" היא הליך הנוגע ישירות לפגיעה בחירות, וכי עובדה זו מחייבת בחינה גמישה של הבקשה לפטור מאגרה. עוד נקבע כי העובדה שמבקש המקלט השתכר למעלה משכר מינימום בעבר אינה מהווה ראיה לכך שעומדים לרשותו משאבים כספיים; שיש להביא בחשבון את העובדה כי חבריו מסייעים לו בתשלום שכר טרחת עורך דין; וכי לאור העובדה שאין זכאות לקבלת ייצוג לפי תקנות הסיוע המשפטי בהליכים לפי החוק למניעת הסתננות, אין למבקש מקלט שלא מקבל ייצוג פרו-בונו ברירה אלא לשכור את שירותיו של עורך דין בתשלום כדי לתקוף את הוראות השהייה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה