בית המשפט העליון – מתן תוקף של פסק דין להודעת המדינה בעניין מועד ההודעה על שימוע לאסירים שנשקל להעבירם למשמורת או למתקן "חולות"

עע"מ 5295/15 טספברהם נ' משרד הפנים (21.2.2016)

בית המשפט העליון נתן תוקף של פסק דין להודעת המדינה בדבר המועדים למתן הודעה ל"מסתנן" המרצה עונש מאסר, על כך שיתקיים שימוע בפני ממונה ביקורת הגבולות בדבר השמתו במשמורת או העברתו למתקן "חולות". בהתאם להודעת  המדינה, ככלל תימסר הודעה לאסיר חודש לפני מועד שחרורו המינהלי הפוטנציאלי. כמו כן ניתן תוקף של פסק דין להודעה לפיה אסיר במצב כזה יובא בפני ממונה ביקורת הגבולות שלושה עד חמישה ימים טרם שחרורו.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה