בית המשפט העליון – מניעת הרחקת קטין ומשפחתו עד להכרעה בעתירתם

בר"ם 4973/21 פלוני נ' משרד הפנים (7.10.2021)

בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי, וקבע כי יש לקבל בקשה לסעד זמני שימנע את הרחקת המבקשים עד להכרעת בית המשפט המחוזי בעתירתם.

המבקשים הם אב אזרח רוסיה, הזכאי לאזרחות מכוח חוק השבות בשל היותו יהודי, בת זוגו אזרחית רוסיה ובנם הקטין בן השש, השוהה בישראל מאז היותו בן שנה.

המבקשים נכנסו לישראל באשרה ורישיון מסוג ב/2 (תייר) וביקשו להתאזרח בה. בקשתם נדחתה בשל עבירות פליליות שבהן המבקש הורשע ברוסיה. נגד החלטה זו הוגשה עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי, בגדרה התבקש צו ביניים שימנע את הרחקתם עד להכרעה בעתירה. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לצו ביניים, ועל החלטתו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון קבע שבית המשפט המחוזי לא נתן משקל מספיק לעובדה שעל הפרק עומדת הרחקתו של ילד בן שש, לפרק זמן בלתי ידוע עד להכרעה בעתירה, תוך עקירתו מהמסגרת החינוכית בה הוא לומד, כשחלק מקרובי משפחתו הבגירים, לרבות אחיו, חיים בישראל.

בית המשפט קבע כי הרחקתו של הקטין עלולה לגרום לו לנזק כבד, ולכן מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים, ואין מקום להרחיקם עד להכרעה בעתירה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה