בית המשפט העליון – חידוש רישיון ישיבה מסוג א/5 למבקש מקלט מדרפור עד למתן תשובה לעתירות העקרוניות

בר"ם 503/20 איברהים נ' רשות האוכלוסין וההגירה (23.3.2020)

בית המשפט העליון נתן החלטת ביניים בבקשת רשות ערעור שהגיש מבקש מקלט תושב דרפור שבסודן.

בקשת רשות הערעור הוגשה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שביטל פסק דין של בית הדין לעררים, אשר הורה לתת למבקש המקלט רישיון ישיבה מסוג א/5 עד להכרעה בבקשתו למקלט.

בהחלטתו בית המשפט קיבל את בקשת המדינה לדחות את המשך הדיון בבקשת רשות הערעור עד להגשת תצהיר תשובה מטעם המדינה בעתירות עקרוניות בנוגע לסוג הרישיון שיינתן לתושבי דרפור עד להכרעה בבקשותיהם למקלט, שבהן ניתן צו על-תנאי.

כמו כן, בית המשפט העליון רשם לפניו את התחייבות המדינה לחדש את רישיון הישיבה מסוג א/5 שניתן למבקש לפי פסק דינו של בית הדין לעררים טרם ביטולו לפי החלטת בית המשפט המחוזי.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה