בית המשפט העליון – היתר עבודה לאדם שאין אפשרות לגרשו מישראל

בר"ם 8011/15 אברהם נ' משרד הפנים (18.1.2016)

המבקש, המיוצג על ידי המוקד לפליטים ומהגרים, הוא אזרח אתיופיה, שהוחזק למעלה מ-4 שנים במשמורת. לאחר ששוחרר ניתן לו רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, שבו צוין כי נאסר עליו לעבוד בישראל וכי איסור ההעסקה ייאכף.

כפי שפורט בניוזלטר לחודש נובמבר 2015, בית המשפט המחוזי דחה ערעור מינהלי, בו התבקש לאפשר למבקש לעבוד למחייתו, תוך שנקבע כי הוא יכול לשהות במתקן "חולות", שם יסופקו כל צרכיו.

במהלך הדיון בבקשת רשות הערעור, המדינה הסכימה בהמלצת בית המשפט העליון, להעניק למבקש רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל ללא ההערה המונעת עבודה לפרק זמן של 90 ימים. בית המשפט ציין כי הוא מניח שככל שהמבקש ישתף פעולה עם הרחקתו מישראל אך זו לא תצא אל הפועל בתוך 90 ימים, תינתן הארכה, וקבע כי החלטה בדבר ההארכה צריכה להתקבל כשבועיים לפני סיום תקופת 90 הימים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה