בית המשפט העליון – החלטה לעכב את ההכרעה בעתירות העקרוניות בעניין בחינת בקשות מקלט של אזרחי סודן

בג"ץ 4630/17 Tagal נ' שר הפנים (החלטה מיום 24.9.2020)

בהמשך לכתב התשובה שהמדינה הגישה בחודש אוגוסט 2020 בעתירות העקרונית העוסקות באי-הכרעת משרד הפנים בבקשות המקלט של תושבי דרפור, לאחר למעלה מעשור שבו רבים מהם שוהים בישראל, התקיים דיון בעתירה ביום 21.9.2020.

במסגרת הדיון המדינה טענה כי יש לדחות את העתירה, בין השאר משום שסודן נמצאת כעת בעיצומם של שינויים חיוביים ומשמעותיים הן במישור הגיאופוליטי והן במישור היחסים עם מדינת ישראל, ולצד זאת קיימים אתגרים המייצרים חוסר יציבות פנימית במישור הכלכלי ובמישור הבריאותי, ולכן לא ניתן לקבוע בעת הזו קריטריונים להכרעה בבקשות המקלט. המדינה אף הציגה חומר חסוי בפני בית המשפט במסגרת דיון שהתקיים במעמד צד אחד.

ביום 24.9.2020 בית המשפט החליט שנוכח ההשלכה שעשויה להיות להתפתחויות מן העת האחרונה על ההכרעה בעתירה, יש לאפשר למדינה להגיש הודעה מעדכנת טרם ההכרעה בעתירה, וקבע שההודעה תוגש עד יום 3.1.2021.

בית המשפט הוסיף שלכאורה מתעורר קושי בהבחנה בין חברי הקבוצה השונים, שהגישו בקשות למקלט, ובמתן רישיונות ישיבה מסוגים שונים לחברי הקבוצה, והורה למדינה להתייחס בהודעה המעדכנת גם לסוגיה זו.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה