בית המשפט העליון – הודעת המדינה בעניין בחינת בקשות מקלט של אזרחי סודן

בג"ץ 4630/17 Tagal ואח' נ' ראש ממשלת ישראל

בעקבות החלטת בית המשפט העליון מיום 29.10.2018, לפיה על המדינה להגיש הודעה בדבר לוחות הזמנים לטיפול בבקשות מקלט של אזרחי סודן, המדינה הגישה ביום 16.12.2018 הודעה מעדכנת בעניין בחינת בקשות המקלט של אזרחי סודן מחבל דרפור, הרי הנובה ואזור הנילוס הכחול.

המדינה מסרה שמתוך כ-35,000 בקשות מקלט תלויות ועומדות, כ-3,400 הן בקשות של אזרחי סודן מן האזורים האמורים. נמסר ששישה עובדי יחידת הטיפול במבקשי מקלט יטפלו באופן בלעדי בבקשות מקלט אלה, ושקצב העבודה בחצי השנה הראשונה יהיה בחינת בקשה אחת ליום עבור כל חבר צוות. עוד צוין, שאף על פי שכ-1,800 מבקשי מקלט מתוך האוכלוסייה האמורה כבר רואיינו על ידי יחידת הטיפול במבקשי מקלט, יש לראיינם מחדש.

המדינה ביקשה לעדכן את בית המשפט בתוך 60 ימים בעניין המשך גיבוש סדרי העבודה, הקווים המנחים לבחינת הבקשות ולוחות הזמנים להכרעה בבקשות המקלט.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה