רע"א 88/17 גולן נ' ראש עיריית תל-אביב-יפו (9.5.2018)

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של שתי תושבות דרום תל אביב על ההחלטה לסלק על הסף של תביעתן נגד עיריית תל-אביב ומשרד הפנים בגין הנזקים שנטען שנגרמו להן בשל מדיניות ואופן הטיפול ב"מסתננים".

בית המשפט העליון קבע שאף על פי שמדובר בתובענה לסעד כספי, המצויה לכאורה בסמכותו של בית משפט אזרחי, במרכז התובענה עומדת "סוגיה מובהקת של מדיניות, בעלת השלכות רוחב רבות, המערבת אינטרסים לאומיים וציבוריים רוחביים", ועל כן מקומה בערכאות המינהליות ולא במסגרת של תקיפה עקיפה בבית משפט אזרחי.

בית המשפט הוסיף כי בענייננו אין מדובר במעשה עשוי ובנזק שכבר התגבש, וכי אין מדובר בתביעה הצופה פני עבר אלא תביעה הצופה פני הווה ועתיד, וקבע, כאמור, כי יש לדחות את התובענה על הסף.