בית המשפט העליון – דחיית עתירה בעניין התאמת מסגרת למבקש מקלט עם מוגבלויות

בג"ץ 1208/09 אברהה נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים (28.2.2019)

בית המשפט העליון דחה עתירה של מבקש מקלט אריתראי, שבשל תאונת דרכים הפך לבעל מוגבלויות ואינו מסוגל לכלכל את עצמו, ומתגורר ברחוב.

בעתירה נטען כי רשויות הרווחה מחויבות למצוא לעותר פתרון. לאחר הגשת העתירה משרד הרווחה הודיע שניתן יהיה לקלוט את העותר במעון המיועד לבעלי מוגבלות שכלית-התפתחותית. העותר התנגד לפתרון זה בשל אי התאמתו לאוכלוסיית המעון, אולם בית המשפט קבע שאין לדחות פתרון זה על הסף, ויש לבחון אותו הלכה למעשה. עוד נקבע, שאם בהמשך העותר יבקש להשיג על פתרון זה, באפשרותו לפנות לוועדת ערר, שעל החלטותיה ניתן להשיג במסגרת עתירה מינהלית.

בית המשפט הוסיף ששאלות הרוחב העולות מן העתירה מצויות על שולחנו של בית המשפט העליון במסגרת הליכים אחרים.

ראו בעניין זה גם כתבתה של לי ירון בעיתון הארץ (4.3.2018).

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה