בית המשפט העליון – דחיית ערעור של מבקשת מקלט לסבית

עע"ם 7854/12 פלונית נ' משרד הפנים (25.8.2015)

בית המשפט העליון דחה את ערעורה של מבקשת מקלט מקולומביה, שבקשתה למקלט על בסיס רדיפה על רקע נטייתה המינית נדחתה על ידי משרד הפנים.

בית המשפט קבע כי לא הוכח שלמערערת צפוי חשש מבוסס לרדיפה בקולומביה. זאת משום שלא הותקפה פיזית; משום שלא הוכיחה כי ההתנכלויות לה בקולומביה התרחשו על רקע נטייתה המינית; משום שבמשך שבע שנים לא העתיקה את מקום מגוריה בתוך קולומביה; ומשום שלא הוכיחה שקיימת רדיפה של קהילת הלהט"בים בקולומביה.

לאור ממצאים עובדתיים אלה, בית המשפט לא הכריע בשאלה המשפטית האם רדיפה על רקע נטייה מינית מהווה עילה למתן מקלט לפי האמנה בדבר מעמדם של פליטים. השופט מלצר ציין בהקשר זה:

"ההכרה במעמד פליט על בסיס רדיפה מטעמי נטייה מינית מעוררת שאלות נורמטיביות נכבדות, ובכללן: הגדרת המונח רדיפה בהקשר זה (ובכלל זאת שאלת זהותם של סוכני הרדיפה, היקף קיומה ומידת חומרתה), האם חברי הקהילה ההומו-לסבית עונים על דרישת האמנה באשר להשתייכות ל'קיבוץ חברתי מסוים', היותה של נטייה הומו-לסבית תכונה אינהרנטית לאישיות המבקש, או לכבוד האדם, האם ראוי לדרוש ממבקש המקלט להסתיר את נטייתו המינית בארץ מוצאו, מהי הקטגוריה הרלבנטית להגנת הקהילה ההומו-לסבית על פי האמנה, היקף ההגנה המוקנית במקרים אלו מכוח הדין לסוגים שונים של זהות מגדרית ושאלות נוספות … . יתכן כי שאלות אלו יהיו ראויות לדיון מעמיק בבוא היום, ואולם לא מצאתי לנכון להכריע בהן במסגרת המכלול שלפנינו, זאת מאחר שגם אם אניח שהמערערת התגברה על המשוכה הנורמטיבית העקרונית והוכיחה כי האמנה חלה עליה – הרי שמצאתי כי היא לא הצליחה להראות שנפל פגם בשיקול דעתו של המשיב, בהעריכו כי לא נשקף לה פחד מבוסס מרדיפה בשל כך בארצה."

השופטת ברק-ארז הוסיפה:

"עם זאת, אני מבקשת להדגיש כי הטעם לכך הוא בעיקר אי-הוכחתם בנסיבות העניין של 'פחד מבוסס היטב מפגיעה' ו'רדיפה' במובן הנדרש לפי אמנת הפליטים משנת 1951 (להלן: האמנה), להבדיל מאי-הכרה בכך שרדיפה מן הטעם של השתייכות לקהילת הלהט"ב אינה מקיימת את דרישתה של האמנה לרדיפה הנובעת מהשתייכות ל'קיבוץ חברתי מסוים'. אכן, השינויים במציאות החברתית השפיעו באופן הדרגתי על עמדתו של המשפט הבינלאומי בתחום זה והובילו להכרה בקהילת הלהט"ב כקבוצה בעלת זיהוי חברתי ותפיסת זהות ושייכות, הנחשבת ל"קיבוץ חברתי מסוים" במובנה של האמנה… . למעשה, אף המדינה לא העלתה בפנינו טענה בעניין זה."

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה