בית המשפט העליון – דחיית ערעור על מחיקת עתירה בעניין הוראת שהייה

עע"מ 1884/16 מהרי נ' משרד הפנים (28.3.2016)

משרד הפנים הגיש בקשות למחיקת הליכים במאות עררים ועתירות מינהליות נגד הוראות שהייה במתקן "חולות". זאת לאחר שבמסגרת הליכי ביזיון בית המשפט בבג"ץ 8665/14 נקבע שבמועד קיומו של שימוע בעניין הוצאת הוראת שהייה במתקן "חולות" יש לקבוע גם את משך ההחזקה במתקן. בעקבות ההחלטה משרד הפנים הודיע במסגרת מאות הליכים נגד הוראות שהייה כי בכוונתו לקיים שימועים לכל מי שהוצאו נגדם הוראות שהייה, לכן ביקש למחוק את אותם הליכים.

בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את בקשת משרד הפנים והורה על מחיקת עתירה מינהלית נגד הוראת שהייה. בית המשפט העליון דחה ערעור שהוגש על פסק הדין לאחר שמשרד הפנים הודיע שבכל אותם מקרים לא יערוך את השימועים החדשים ב-5 החודשים הקרובים, אולם "על מנת שהמערער לא ייצא בחסרון כיס" פסק הוצאות בסך 2,500 ₪.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה