בית המשפט העליון – דחיית ערעור בעניין "נוהל טיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי"

עע"ם 5807/14 רזינובסקי נ' שר הפנים (15.10.2015)

בית המשפט העליון דחה ערעור, בו התבקש להסדיר את מעמדה של המערערת, אזרחית אוקראינה, בהתאם ל"נוהל טיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי".

המערערת נישאה לאזרח ישראל וקיבלה מכוח נישואין אלה רישיונות ישיבה במשך כארבע שנים במסגרת ההליך המדורג להסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לאזרחי ישראל. בשנת 2008 פנה בן זוגה אל משרד הפנים וביקש להפסיק את ההליך המדורג.

לאחר מספר הליכים משפטיים, הובא עניינה של המערערת אל הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטאריים על מנת לדון בבקשתה לקבל מעמד מכוח "נוהל טיפול בהפסקת הליך מדורג להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי". הוועדה דחתה את הבקשה, וכך גם ועדת ההשגה לזרים, שדנה בהשגתה, ובית המשפט המחוזי, שדן בעתירה שהגישה.

בית המשפט העליון, בדחותו את הערעור, התייחס לכך שגרסאותיה השונות של המערערת לגבי האלימות שהפעיל נגדה בן זוגה מעלות תהיות, ועמד על כך שבן זוגה הועמד לדין בגין מעשי אלימות כלפי המערערת, אולם בסופו של דבר המדינה חזרה בה מן האישום. בית המשפט עמד על כך שגם בהנחה שהוכחה האלימות כלפי המערערת, אין מקום להתערבות בהחלטת הוועדה הבין-משרדית לדחות את בקשתה להישאר בישראל ולקבל בה מעמד. בית המשפט עמד על כך שבהתאם לנוהל יש לבחון את זיקתה לישראל של מי שמבקשת לקבל מעמד מכוחו, וכי המערערת שהתה שנים רבות בישראל שלא כדין ואין לה קשרים חברתיים משמעותיים בישראל.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה