בר"ם 3412/17 הרננדס נ' רשות האוכלוסין וההגירה (24.10.2017)

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שדחה ערעור מינהלי על פסק דינו של בית הדין לעררים, שדחה ערר על החלטת רשות האוכלוסין וההגירה לדחות בקשת מקלט של אזרח קולומביה.

המבקש טען שנתפס על ידי אנשי ארגון ה-FARC ונסחט עלי ידיהם, כי יפגעו בו ובמשפחתו אם לא ישלם להם תשלום חודשי. הוא טען שלאחר ששילם להם כמה פעמים כספו אזל, ואז עזב את קולומביה והגיע לישראל.

הערכאות הקודמות לא התערבו בהחלטה לדחות את בקשת המקלט, בין השאר בנימוק כי המבקש לא הוכיח כי לא יוכל לחיות בבטחה באזור אחר במדינתו; כי ארגון ה-FARC איבד מהשפעתו; כי שהייה קודמת בישראל וניסיון כניסה קודם של המבקש לישראל מלמדים על רצונו להשתקע בה; וכי חלף פרק זמן ניכר מאז איימו עליו לפי טענתו.

בית המשפט העליון לא דן בטענות המבקש לגופן, וקבע כי אמת המידה למתן רשות ערעור בבקשות מן הסוג האמור היא מצמצמת, כי הערכאות הקודמות ביססו את החלטותיהן על נסיבות המקרה ועל התשתית הראייתית שהמבקש הציג, וכי לא קמה עילה להתערב בהחלטותיהן.