בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור על החלטה לדחות בקשה לסעד זמני בעניין התייצבות במתקן "חולות"

בר"ם 6698/15 וולדמארי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (19.10.2015)

בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לתת סעד זמני בערעור, שעניינו התייצבות מבקש מקלט מאריתריאה במתקן "חולות".

בית המשפט קבע כי נוכח העובדה שמדובר בבקשת רשות ערעור בגלגול שלישי חלה אמת מידה מצמצמת להתערבות, אולם ציין כי נוכח השפעתם של הליכים מסוג זה על הזכות לחירות וזכויות נוספות, ייתכנו מקרים בהם בית המשפט העליון יידרש לבקשת רשות ערעור גם אם אינה מעלה שאלה עקרונית.

בית המשפט עמד על כך שהערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת בית הדין לעררים בעניין שילוחו של המבקש למתקן "חולות" הוגש רק יום לפני המועד שנקבע להתייצבות במתקן, וכי לא היה מקום להשתהות בהגשת הערעור עד למועד זה.

להחלטת בית המשפט המחוזי, שניתנה למחרת ובה נדחתה הבקשה לסעד זמני בערעור ראו:

עת"ם (ת"א) 4832-10-15 וולדמארי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (20.10.2015)

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה