בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור שהגיש משרד הפנים בעניין הסדרת מעמד מכוח נישואין

בר"ם 7332/21 רשות האוכלוסין וההגירה נ' ביטון (1.11.2021)

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש משרד הפנים על פסק דין של בית המשפט המחוזי, שהורה על מתן רישיון ישיבה מסוג א/5 לאזרח חוף השנהב, בן זוגה של אזרחית ישראל.

המשיב, אזרח חוף השנהב, שהה בישראל מכוח ההגנה הקבוצתית שהוענקה עד שנת 2011 לאזרחי מדינה זו. לאחר תום ההגנה הקבוצתית, המשיב והמשיבה הגישו בקשה להסדרת מעמדם מכוח היותם ידועים בציבור. המשיב קיבל רישיון ישיבה מסוג ב/1, ובהמשך המשיבים נישאו בקפריסין וביקשו להסב את ההליך בעניינם להליך המדורג החל על בני זוג נשואים.

בשנת 2018 הוחלט על דחיית בקשת בני הזוג בשל התרשמות שלילית מכנות הקשר במסגרת ראיון שנערך להם. בית הדין לעררים דחה ערר שהגישו על ההחלטה, אולם בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהגישו בהמשך לכך. בית המשפט המחוזי הורה על שינוי רישיון הישיבה של המשיב לרישיון מסוג א/5 רטרואקטיבית החל משנת 2016, הוא המועד בו משרד הפנים נדרש היה לשדרג את מעמדו של המשיב לפי ההליך המדורג.

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש משרד הפנים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בהחלטת בית המשפט העליון נקבע כי הבקשה אינה מעוררת שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים או נסיבות מיוחדות שמצדיקות מתן רשות ערעור. בית המשפט העליון ציין כי בית המשפט המחוזי דן בהרחבה בתשתית העובדתית ומצא שנסיבות המקרה מצביעות על כנות הקשר בין המשיבים, וכי בית המשפט המחוזי התייחס לסתירות שמצאה המבקשת בראיונות שנערכו למשיבים, וקבע כי הן שוליות וניתנות ליישוב. לאור זאת בית המשפט העליון דחה את טענות משרד הפנים בדבר הנופך העקרוני שניסה לשוות לפסק הדין.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה