בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמד בישראל מכוח זוגיות

בר"ם 2415/19 בר-אל נ' רשות האוכלוסין וההגירה (4.4.2019)

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בעניין הסדרת מעמדו של אזרח אוקראינה מכוח זוגיותו עם אזרחית ישראל הלומדת בחו"ל.

המבקש, אזרח אוקראינה, הגיש בקשת מקלט שנדחתה. עוד בטרם הוכרעה בקשת המקלט המבקש הגיש גם בקשה להסדרת מעמדו מכוח הנוהל העוסק בהסדרת מעמדם של ידועים בציבור של אזרחי ישראל, וזאת מכוח יחסיו עם המבקשת, אזרחית ישראל הלומדת רפואה ברוסיה ושוהה בישראל בחופשות.

משרד הפנים דחה את הבקשה בנימוק לפיו מרכז חייהם המשותף של המבקשים אינו בישראל. בית הדין לעררים דחה ערר שהוגש על ההחלטה וקבע כי המבקשת שהתה בישראל רק מספר חודשים בשנה האחרונה וכי מרכז חייהם של המבקשים אינו צפוי להיות בישראל לפחות בתקופה הקרובה. במסגרת ערעור שהוגש על פסק דינו של בית הדין לעררים נדחתה בקשה לסעד זמני. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור.

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור וקבע כי ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהחלטות הערכאה הדיונית בעניין סעדים זמניים. כמו כן נקבע כי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקשים, משום שהקשר בין בני הזוג ממילא אינו מתנהל ברובו בארץ.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה