בית המשפט העליון – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין מעמד לאלמנת אזרח ישראלי

בר"ם 7833/18 גתדולה נ' משרד הפנים (27.12.2018)

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור בעניין החלטת משרד הפנים שלא לתת מעמד לאזרחית הפיליפינים, שהייתה נשואה לאזרח ישראל אשר נפטר.

המבקשת נישאה לאזרח ישראל, החלה בהליך המדורג להסדרת מעמדה, וקיבלה רישיון ישיבה מסוג א/5 בשנת 2009. בשנת 2010 בן זוגה נפטר, וההליך המדורג הופסק.

לאחר מספר הליכים משפטיים עניינה של המבקשת נדון על ידי הוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים, שדחתה את בקשתה למעמד בישראל, בנימוק לפיו זיקותיה של המבקשת לפיליפינים חזקות מזיקותיה לישראל ואין טעם הומניטרי המצדיק מתן מעמד בישראל.

בית הדין לעררים דחה ערר שהוגש על ההחלטה, ובית המשפט המחוזי דחה ערעור שהוגש על פסק דינו של בית הדין לעררים. בית הדין ובית המשפט המחוזי התייחסו לכך שהמבקשת חיה את רוב חייה בפיליפינים, לכך שלבני הזוג לא היו ילדים, לכך שהמבקשת שהתה תקופה מסוימת בישראל שלא כדין, לכך שהיא שמרה על קשר עם משפחתה בפיליפינים ולכך שלא יצרה קריירה ממשית בישראל, ושניהם ציינו כי הם מניחים שמשרד הפנים ייתן למבקשת "בנדיבות" אשרות ביקור כדי לפקוד את קברו של בעלה.

בית המשפט העליון קבע כי מדובר במקרה "גבולי", שכן המבקשת חיה זמן רב בישראל והצביעה על התערות בה, ומאידך יש לה זיקות לא מבוטלות לפיליפינים. בית המשפט ציין כי חלק מטענותיה של רשות האוכלוסין מעוררות סימני שאלה – המשקל הרב שניתן לכך שלבני הזוג לא היו ילדים ולכך שהמבקשת לא פיתחה בישראל "קריירה". בית המשפט ציין כי ילדים אינם תנאי בלעדיו אין, וכי אין מקום לכך שהעובדה שמבקש מעמד בישראל שמר על קשרים עם בני משפחתו מחוץ לישראל תעמוד לו לרועץ, שכן תכליתו של הנוהל אינה לתמרץ את מבקש המעמד לנתק את קשריו המשפחתיים.

על אף האמור בית המשפט קבע שהמבקשת לא טוענת שמתקיים טעם הומניטרי מיוחד בעניינה; שזיקתה לישראל אינה גוברת בצורה ברורה על זיקתה לפיליפינים; ושלא נתקיימו אמות המידה לדיון ב"גלגול שלישי" על פסק דין של בית הדין לעררים, ועל כן דחה את בקשת רשות הערעור.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה