בר"ם 5846/16 סולימן נ' משרד הפנים (17.8.2016)

בית המשפט העליון דחה שלוש בקשות למתן רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי, שדחה בקשות למתן סעדים זמניים, שימנעו את השמת המבקשים במתקן "חולות" עד להכרעה בעררים שהגישו לבית הדין לעררים.

המבקשים הם אזרחי סודן שהגישו בקשות למקלט בישראל, אשר טרם התקבלה בהם החלטה. לטענתם נוכח העובדה שבקשותיהם למקלט לא הוכרעו, נוכח העובדה שמשרד הפנים הפר את התחייבותו לבית המשפט העליון להכריע בבקשות המקלט של המוחזקים במתקן "חולות", ונוכח העובדה שמשרד הפנים לא עמד בהתחייבותו, שניתנה בחודש יוני 2016, לפיה בתוך חודש ייקבע נוהל, שבו ייקבעו קריטריונים להוצאת הוראות שהייה, אין להשימם במתקן "חולות".

בתגובה לבקשת רשות הערעור הודיע משרד הפנים כי ביום 7.8.2016 (לאחר הגשת בקשות רשות הערעור), הוצא נוהל חדש בעניים השמת "מסתננים" במתקן "חולות".

בית המשפט העליון קבע שטענותיהם של המבקשים הן בעלות אופי כללי, ועל כן אין מקום להתערב בקביעות הערכאות הקודמות. בית המשפט קבע כי לאור פרסום הנוהל החדש התייתרו טענות המבקשים לעניין הנוהל, וכי אם ברצונם לתקוף את הוראותיו, עליהם לעשות זאת במסגרת המתאימה. בית המשפט הוסיף כי נוכח ההתפתחות בבקשת המקלט של אחד המבקשים (קביעת ראיון מקלט לחודש נובמבר 2016) ונוכח מועדי הגשת בקשות המקלט של שני המבקשים האחרים (שהוגשו לאחר שקיבלו זימונים למתקן "חולות"), אין בסיס להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי בעניין הסעד הזמני.

בית המשפט הוסיף והביע תקווה כי ההתחייבות לטפל ולקדם מתן החלטות בבקשות למקלט, תוך תעדוף בקשותיהם של מי ששוהים במשמורת או מוחזקים במתקן "חולות", מקוימת הלכה למעשה.