בית המשפט העליון: דחיית בקשה לקיום התחייבות להכריע בבקשות מקלט

בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת, החלטה מיום 29.8.2017

הבקשה הוגשה בעקבות הודעת משרד הפנים במסגרת בג"ץ 8665/14 דסטה נ' הכנסת, שעניינו בתיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות. באותה הודעה, מסר משרד הפנים כי להערכתו כל בקשות המקלט התלויות ועומדות אותה עת (פברואר 2015) יוכרעו בתוך שנה. כיוון שערכאות שונות ראו בהודעה זו התחייבות, וכיוון שמרבית אותן בקשות לא הוכרעו עד היום, הוגשה על-ידי העותרים בקשה להורות למשרד הפנים לעמוד בהתחייבותו. הבקשה הוגשה ע"י עו"ד עלא ח'אטר.

במסגרת תגובת משרד הפנים, נמסר כי מתוך 2,267 בקשות המקלט שהיו תלויות ועומדות בפברואר 2015 וטרם הוכרעו, 1,628 הן של סודאנים מחבל דארפור, שבעניינם הוחלט שלא לזמנם מ'חולות', וכן בקשותיהם אינן מטופלות בהחלטת שר הפנים, תוך שבמקביל הוחלט להעניק ל-200 מהם רישיון מסוג א/5. בצד זאת, משרד הפנים עמד על כך שלא מדובר היה בהתחייבות אלא בהערכה, וכי שטף הבקשות שהוגשו מאז על-ידי מבקשי מקלט מאוקראינה וגיאורגיה לא איפשר טיפול בכלל הבקשות; וכן כי החלטת שר הפנים שלא לקדם את הטיפול בבקשות מקלט של דרפורים נדונה בבג"ץ 4630/17, ונקבע בה דיון ליום 30.11.2017.

בית המשפט דחה את הבקשה, תוך שקבע כי אין זו האכסניה הנכונה לדון בשאלות אלה, וכי בפני המבקשים פתוחה האפשרות לבקש להצטרף להליך בבג"ץ 4630/17.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה