בר"ם 8185/15 Hamed נ' רשות האוכלוסין וההגירה (1.12.2015)

בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) דחה בקשת רשות ערעור של אזרח סודן, שזומן להתייצב במתקן "חולות", ונמנע מלהתערב בהחלטות בית הדין לעררים ובית המשפט המחוזי, שדחו בקשה לסעד זמני, שימנע את התייצבותו במתקן.

בית המשפט ציין כי על בקשות רשות ערעור מהסוג האמור חלה אמת מידה מצמצמת, אך ציין כי "הביקורת השיפוטית שמוסמך להפעיל בית הדין לעררים ולאחריו בית המשפט לעניינים מינהליים ובית משפט זה אינה מוגבלת אך לבחינת השאלה אם הוצאת הוראת השהייה עמדה בתנאי החוק ובנהלי המשיבה, ועליה לבחון את שיקול הדעת לגופו, כל מקרה לפי נסיבותיו."