בית המשפט העליון – דחיית בקשה לעיכוב התייצבות במתקן חולות והתייחסות ל"עשיית דין עצמי"

בר"ם 7489/15 נורדין נ' משרד הפנים (16.11.2015)

בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) דחה בקשת רשות ערעור של אזרח אריתריאה, שביקש למנוע את שילוחו למתקן "חולות" משום שעבר עינויים. בית המשפט ציין כי על בקשות רשות ערעור מהסוג האמור חלה אמת מידה מצמצמת, אך הוסיף כי "ככלל אין לטעמי מקום להתנות את הגשת התגובה לצו הביניים בהתייצבות מסתנן במרכז השהייה – וזאת אף אם עשיית הדין העצמית עשויה להוות בהמשך שיקול התומך בדחיית הבקשה לגופה".

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה