בר"ם 4334/20 Ekinadoese נ' משרד הפנים (21.7.2020)

בית המשפט העליון מחק בקשת רשות ערעור שנסבה על הפקדת ערבון בערעורה של מבקשת מקלט לבית המשפט המחוזי, לאחר שקבע שהבקשה התייתרה.

המבקשת, אזרחית ניגריה, הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי בעניין החלטה על דחיית בקשתה למקלט. בקשה שהגישה לפטור מהפקדת ערבון נדחתה על ידי רשמת בית המשפט המחוזי, בנימוק לפיו לא צירפה מסמכים או תצהיר המעידים על מצבה הכלכלי. בקשה לעיון חוזר, שבה נטען כי נוכח משבר הקורונה ומצבה הכלכלי אין ביכולתה לעמוד בתשלום הערבון שנקבע נדחתה אף היא. ערעור על ההחלטה בדבר הפקדת ערבון נדחה על ידי שופט בית המשפט המחוזי, ועל החלטתו הוגשה בקשת רשות ערעור.

בעקבות הסכמת משרד הפנים לכך, בית המשפט העליון דחה את המועד להפקדת ערבון על ידי המבקשת ואף קבע כי היא תוכל להגיש בקשה חדשה לפטור מערבון, וציין ש"כאשר ההכרעה בבקשה משליכה במישרין על זכות הגישה לערכאות, ויש לה זיקה לזכות לחירות ולזכות לקיום בכבוד, הזהירות בעניין זה היא מתחייבת".