בית המשפט המחוזי – קבלת עתירה בעניין מתן מעמד מכוח ההליך המדורג

עמ"נ (ת"א) טפליצקי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (27.3.2019)

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשה להתחיל בהליך המדורג החל על בני זוג הנשואים לאזרחי ישראל.

בקשת המערערים להתחיל בהליך המדורג נדחתה משני נימוקים – הצגת תעודת לידה מזויפת של המערערת, ואי הרמת הנטל הדרוש להוכחת כנות הקשר הזוגי.

בית המשפט קבע שאין בידו להכריע האם תעודת הלידה שהוצגה הייתה מזויפת, אולם עוד לפני הדיון בבית הדין לעררים הוצגה תעודת לידה חדשה עם חותמת אפוסטיל, שהוגשה למשרדי רשות האוכלוסין וההגירה. בית המשפט העביר ביקורת על כך שאמיתות התעודה לא נבדקה עוד לפני כן, ועל כך שבבית הדין לעררים באת משרד הפנים טענה שלא הוגשה תעודה חדשה, אף על פי שהמערערים הציגו חותמת של לשכת רשות האוכלוסין וההגירה ברחובות, המעידה על מסירת התעודה.

בית המשפט אף דחה את טענות משרד הפנים בעניין כנות הקשר בין המערערים. נקבע שהעובדה שהמערערים חיו כידועים בציבור לפני נישואיהם אך הגישו את הבקשה להסדרת מעמד רק לאחר נישואיהם ולא הגישו לפני כן בקשה להסדיר את מעמד המערערת לפי הנוהל החל על ידועים בציבור אינה מלמדת על אי אמינותו של הקשר.

בית המשפט עמד על כך שהמערערים הציגו מסמכים ותצהירים המלמדים על כך שבנה של המערערת הוא בעל תושבות ארעית, שירת בצה"ל ומשרת במילואים; על כך שהמערערים ערכו מסיבת נישואים, שאליה הגיעה גם בתה של המערערת המתגוררת באנגליה; ועל כך שהמערערים מתגוררים יחד.

בית המשפט עמד על כך שהסתירות שנתגלו בראיונות עם השניים בעניין מקום המגורים הראשוני של המערערת, פרידה זמנית שהשניים עברו והעדר ידיעה של המערער פרטים על משפחתה של המערערת, אינם מלמדים על אי כנות הקשר. בית המשפט הוסיף שהוא מודע למגבלות ההתערבות ביחס לעניין זה, אולם שבמקרה זה מצא שהחלטת בית הדין לעררים שהמערערים לא עמדו בנטל להוכיח את כנות הקשר "אינה שקולה ואינה סבירה".

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה