עמ"נ (ב"ש) 44026-08-16 מדינת ישראל נ' אריא (24.8.2016)

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את ערעור משרד הפנים על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, והורה על ביטול החלטת בית הדין ועל השארת המשיב במשמורת.

המשיב, אזרח אריתריאה, הורשע בעבירה של מעשה מגונה תוך שימוש בכוח, ונדון ל-14 חודשי מאסר בפועל. עם סיום ריצוי עונשו הוצא נגדו צו משמורת. לאחר כתשעה חודשי החזקה במשמורת, בית הדין לביקורת משמורת הורה על שחרורו. בית הדין קבע כי נוכח העובדה שניתן נגד המשיב צו פיקוח לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, שנועד לאיין את מסוכנותו, אין זה סביר להותיר אותו במשמורת.

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור משרד הפנים על החלטת בית הדין וקבע כי מעשיו של המשיב מוכיחים את מסוכנותו, וכי העובדה שהוצא נגדו צו לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין מלמדת דווקא על ההנחה כי נשקף ממנו סיכון. בית המשפט קבע כי לכך מתווספים חומרת העבירות בהן הורשע המשיב, נסיבות ביצוע העבירה, התנהגותו בין כותלי בית הסוהר, העדר תכנית שיקום, אי שינוי התנהגות וניסיונות בריחה קודמים, כאשר אושפז לצורך הסתכלות במחלקה פסיכיאטרית, וכן אירוע בבית המשפט, במהלכו המשיב שלח את ידיו לעבר שוטרת שב"ס.

בית המשפט הוסיף כי קיים קושי בהחזקה במשמורת של אזרחי אריתריאה, שחלה עליהם מדיניות אי ההרחקה ושאינם מגורשים מישראל, אולם קבע כי כאשר יחלוף די זמן, ניתן יהיה להעריך מחדש את מידת מסוכנותו של המשיב. כמו כן נקבע כי מן הראוי לשקול לקיים מנגנון מסודר של הארכת מסוכנות לגבי מוחזקים במשמורת, בדומה לזה הקיים בבתי הסוהר.