בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור מינהלי בעניין ההליך המדורג

עמ"נ (ת"א) 9304-09-15 קונלושיון נ' רשות האוכלוסין וההגירה (11.4.2016)

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דינו של בית הדין לעררים, וביטל את החלטת בית הדין, לפיה על העותר והעותרת, אזרח ישראל ואזרחית הפיליפינים שנישאו זה לזה, להתחיל מחדש את ההליך המדורג.

העותרים הגישו בשנת 2005 בקשה להסדרת מעמדה של העותרת לפי הנוהל המדורג להסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לאזרחי ישראל, ובשנת 2006 קיבלה העותרת רישיון ישיבה מסוג א/5. בשנת 2009 קיבל משרד הפנים מכתב, לפיו העותרים אינם חיים יחד כבני זוג נשואים, ובשנת 2010 נערך להם שימוע, שבו משרד הפנים התרשם באופן שלילי מכנות הקשר והחליט להפסיק את ההליך המדורג.

מאז שנת 2010 התנהלו מספר הליכים משפטיים בעניינם של בני הזוג, כמפורט בפסק הדין, כשבסופו של דבר, לאחר מספר ראיונות נוספים, משרד הפנים נותר בעמדתו, לפיה הנישואין אינם כנים. על החלטה זו הוגש ערר לבית הדין לעררים. בית הדין קיבל את הערר, אך קבע שההליך המדורג יתחיל מחדש, כך שרק בחלוף 5 שנים ממועד חידוש רישיונה של העותרת היא תוכל לבקש לקבל אזרחות.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור המינהלי וקבע שעל משרד הפנים לבחון מחדש את הראיות שהובאו לביסוס הקשר. כמו כן נקבע שאם יוחלט שהעותרת זכאית להסדיר את מעמדה, שלוש השנים שבהן אחזה ברישיון ישיבה מסוג א/5 יימנו לצורך ההליך המדורג.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה