בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין מעמד מכוח החלטת הממשלה בעניין ילדי זרים

עמ"נ (י-ם) 24757-03-22 פלונית נ' שרת הפנים (29.9.2022)

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטת בית הדין לעררים בעניין מתן מעמד לאם אזרחית קונגו ולילדיה שנולדו בישראל.

המערערים הם אזרחית קונגו, שנכנסה לישראל בזהות שאולה, ושלושת ילדיה הביולוגיים שנולדו בישראל. אחיינה של המערערת, שהוריו נפטרו, נכנס עם המערערת לארץ בהיותו רך בשנים, והוצג על ידה כבנה. האחיין קיבל תושבות קבע מכוח החלטת ממשלה מס' 2183 (שעניינה מתן מעמד לילדי שוהים שלא כדין ומשפחותיהם), ואילו בקשתם של המערערים, שנדונה על ידי הוועדה הבינמשרדית לילדי זרים כמקרה גבולי, נדחתה בנימוק של חוסר ניקיון כפיים, לאור הצגתו של האחיין כבנה של המערערת.

בית המשפט תיאר את החלטת ממשלה מס' 2183 משנת 2010, שעסקה בהסדרת מעמדם של ילדי שוהים שלא כדין ומשפחותיהם, ועמד על החלטת שר הפנים משנת 2014 להחיל את ההחלטה גם על 221 משפחות, שבהן אחד ההורים או שניהם נכנסו דרך מעבר גבול בזהות בדויה או שאולה או שלא הצליחו להוכיח כי נכנסו כדין. עניינם של המערערים לא נכלל במסגרת 221 המשפחות שלגביהן התקבלה ההחלטה האמורה. בהמשך תוארו ההליכים המשפטיים שננקטו על ידי המערערים בשלבים קודמים, עד להחלטת בית הדין לעררים, שעליה הוגש הערעור לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי קבע כי יש לקבל את הערעור ולתת למערערים מעמד לפי המתווה הקבוע בהחלטה מס' 2183 באחת משתי דרכי הילוך – מתן מעמד מכוח החלטת הממשלה כמקרה גבולי או מתן מעמד מכוח החלטת שר הפנים משנת 2014.

בית המשפט אף עמד על כך שבית הדין לעררים שגה כאשר זקף לחובת המערערים את הרשעתו של אב המשפחה בעבירה פלילית. זאת, ראשית, משום שהוועדה ושר הפנים החליטה לא להביא בחשבון את עניינו של האב, שנפרד מן האם ולא היה חלק מהערר הפנימי; ושנית משום שהמניעה הפלילית של האב מקורה בכך שהמערערת התלוננה במשטרה על אלימות שהוא נקט נגדה, ומסקנה אחרת תיצור תמריץ שלילי להגשת תלונה במשטרה כנגד אלימות במשפחה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה