רע"מ 67615-05-23  Lina Semko נ' רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים (24.10.2023)

בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור כנגד החלטת בית הדין לעררים, שדחה בקשה לצו ארעי שימנע את הרחקתה של אזרחית אוקראינה.

המבקשת היא אזרחית אוקראינה שנמלטה מהמלחמה, ולאחר כשנה בישראל נסעה לסלובקיה כדי לסייע לבנה ששוהה שם ללא מעמד. כשחזרה לישראל נערך לה תשאול, במסגרתו נמסר לה כי כניסתה מסורבת.

על כך הוגש ערר לבית הדין, ועמו בקשה לסעד זמני. בית הדין דחה את הבקשה, בשל עובדה שעל אף שהמבקשת הגיעה לישראל ביום ששי בערב, הערר הוגש ביום ראשון בערב כשעתיים לפני מועד הטיסה; ובשל פגיעה אפשרית בשאר הנוסעים אם הטיסה תתעכב.

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר נתן סעד ארעי כנגד ההרחקה. לאחר הגשת הרע"מ, התירה המשיבה את כניסתה של המבקשת בכפוף להפקדת ערבות של 20,000 ₪, וביקשה כי הערעור יימחק כיוון שהתייתר. בתגובה נוספת, טענה המשיבה כי אין לבית המשפט סמכות עניינית ומקומית לדון בבקשה בעניין החלטת הערבות, משום שמדובר בהחלטה חדשה שהתקבלה על ידי מנכ"ל הרשות בירושלים.

בית המשפט הפנה לפסק דינו ברע"מ 52595-03-23 וקבע כי קביעת הערבות התבססה על ההחלטה המקורית בעניינה של המבקשת, ושעובדה זו לצד חובת ההגינות מצדיקות בחינתה במסגרת הליך זה. עוד נקבע שהיו פגמים בתשאול שנערך למבקשת ולחיפוש בטלפון הסלולארי שלה, כפי שנקבע בעמ"נ 12780-01-23.

ביחס להחלטת בית הדין, נקבע כי זו לא שקלה את כלל השיקולים הרלבנטיים וכי סד הזמנים הדחוק, כאשר מרבית הזמן שחלף היה במהלך השבת, היה צריך להביא את בית הדין בדיוק למסקנה ההפוכה, להותיר את המבקשת בישראל, כדי לברר את עניינה לעומק.

בשל האמור נקבע כי החלטת בית הדין מתבטלת וכי כיון שההחלטה על כניסתה של המבקשת לישראל בערבות, התבססה על החלטת ההרחקה, זו תוחזר לה.

הערעור הוגש ע"י עו"ד סער עינבר בן זאב ועו"ד יעל זעירא, בסיוע המתמחה טליה פורת.