בית המשפט המחוזי – קבלת ערעור בעניין ביטול מעמד של פליטים מוכרים

עמ"נ (י-ם) 31589-01-19 סהלה נ' משרד הפנים (14.6.2019)

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, וביטל את החלטת משרד הפנים, שהחליט "שלא להאריך לתקופה נוספת מעמד פליט שבו החזיק המערער".

המערערים הם בני זוג אזרחי אתיופיה, שקיבלו בשנת 2002 רישיונות ישיבה מסוג א/5. בשנת 2017 הוועדה המייעצת המליצה שלא "להאריך את מעמדו של המערער כפליט", ומשרד הפנים קיבל את המלצתה. בית הדין לעררים קבע שהמערערת מעולם לא הגישה בקשת מקלט פרטנית, וכי מעמדה ניתן לה על בסיס נישואיה לפליט מוכר, ועל כן לא הייתה חובה לדון בעניינה בטרם הוחלט שלא להאריך את רישיונות הישיבה של בני הזוג.

בית המשפט המחוזי קבע שאין חולק שבפי המערערת טענות המצדיקות כשלעצמן בחינה של זכאותה למקלט מדיני בשל היותה אתיופית ממוצא אריתראי, ובשל טענתה כי הצביעה במשאל עם בעד היפרדות אתיופיה ואריתריאה. בית המשפט אף עמד על כך שבני הזוג הגישו בקשות מקלט נפרדות, ועל כך שהנציבות הנפיקה לכל אחד מהם מסמך נפרד, לפיו הגיש בקשה למקלט.

בית המשפט פירט שורה של מסמכים שבהם משרד הפנים התייחס אל שני בני הזוג כאל מי שהגישו בקשות למקלט והוכרו כפליטים, ועמד על כך שמשרד הפנים לא בחן האם הייתה הצדקה לבטל את מעמדה של המערערת ולא קיים לה ראיון לצורך זה.

בהתאם, בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור, ביטל את החלטת משרד הפנים, והורה למשרד הפנים לקיים למערערת ראיון בהתאם לנוהל הטיפול במבקשי מקלט ולקבל החלטה חדשה בעניינם של המערערים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה