בית המשפט המחוזי – קבלה חלקית של ערעור בעניין הסדרת מעמד מכוח זוגיות בהתבסס על עקרון טובת הילד

עמ"נ (ת"א) 26813-12-20‏ ‏ה.פ. נ' רשות האוכלוסין וההגירה משרד הפנים (24.7.2022)

בית המשפט המחוזי קיבל חלקית ערעור של בני זוג על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתם להסדרת מעמדו של בן הזוג בישראל.

המערערים הם אזרחית ישראל ובן זוגה, אזרח גיניאה קונאקרי. המערער נכנס לישראל ללא היתר בשנת 2009 וטען כי הוא קטין אזרח חוף השנהב. בדיקה רפואית העלתה כי הוא בגיר. בקשתו למקלט נדחתה, אך הוא שוחרר ממשמורת והותר לו להישאר בישראל מכוח ההגנה הקבוצתית שחלה על אזרחי חוף השנהב באותה עת.

בשנת 2018 המערערים נישאו והגישו בקשה להסדרת מעמדו של המערער, כשהם מציגים אותו כאזרח גיניאה קונאקרי תוך הצגת דרכון של מדינה זו. בין לבין נולד למערערים ילד, והמערערת נושאת ילד נוסף. הבקשה להסדרת מעמדו של המערער נדחתה על ידי משרד הפנים בטענה כי דרכונו מזויף, וערר שהוגש על ההחלטה נדחה על ידי בית הדין לעררים.

בית המשפט המחוזי קבע כי התנהלות המערער בתקופה שלאחר כניסתו לישראל כמו גם הצגת מסמך מזויף הן נסיבות המצדיקות את דחיית הבקשה, אולם במקרה זה יש להביא בחשבון כמשתנה עובדתי קריטי את טובת הקטין.

בית המשפט קבע כי טובת הקטין והזכות לחיי משפחה מצדיקים קבלה חלקית של הערעור ומתן סעד לפיו יופקו למערער תעודת מעבר ואשרת כניסה לחזרה חד-פעמית, על מנת לאפשר לו להנפיק בגיניאה קונאקרי מסמך מזהה אותנטי ולשוב עמו לישראל.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה