בית המשפט המחוזי – צווים המעכבים התייצבות במתקן "חולות" וביקורת על העדר קיומו של בית דין לעררים במחוז חיפה

עת"מ (חי') 36599-10-15 Mohamed נ' משרד הפנים (20.10.2015)

עת"מ (חי') 36605-15-15 Abdalla  נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול (20.10.2015)

בשתי החלטות שניתנו במסגרת עתירות נגד הוראות התייצבות ב"חולות" ביקר בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט שפירא) את העובדה שעד כה במחוז חיפה ובמחוז הצפון לא הוקם בית דין לעררים, ולפיכך נפגעות הזכויות הדיוניות של מי שההחלטה בעניינו מתקבלת במחוזות אלה בהשוואה למי שההחלטה בעניינו מתקבלות במחוזות אחרים.

בית המשפט הורה למשרד הפנים לנמק מדוע לא יעוכב הדיון בעתירות עד להקמת בית דין לעררים במחוז חיפה או מדוע לא יתקיים הליך בבית הדין באחד המחוזות האחרים, וכן מדוע לא ייגבה במסגרת העתירה המינהלית אותו סכום אגרה הנגבה בבתי הדין לעררים.

בנוסף, ניתנו בשתי ההחלטות צווי ביניים המעכבים את התייצבותם של העותרים במתקן "חולות".

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה