עמ"נ (י-ם) 57376-01-18 המרכז לקידום פליטים אפריקאים והיא"ס ישראל נ' משרד הפנים (פס"ד מיום 11.2.2018)

ביום 14.1.2018 המרכז לקידום פליטים אפריקאים והיא"ס ישראל הגישו ערר לבית הדין כנגד אי-יישומו של פסק הדין בערר 1279-16, בו נקבע כי המדיניות לפיה בקשות מקלט של אריתראים וסודנים נדחו על הסף בשל "מגבלת השנה", אינה סבירה. לאחר פסק הדין משרד הפנים הפסיק לדחות כך בקשות מקלט. עם זאת, לגבי כל מי שנדחו באותו אופן נקבע מנגנון, לפיו בעת חידוש הוויזה יישאל האם ברצונו לפתוח מחדש את בקשתו, ורק אם יגיד כן, הבקשה תיפתח. פניותינו לפי חוק חופש המידע העלו שמרבית הבקשות לא נפתחו בחלוף שנה מקביעת אותו מנגנון, ופניותינו לפתוח את הבקשות אוטומטית סורבו.

בית הדין לעררים דחה את הערר תוך שקבע, כי כיוון שמדובר בעתירה עקרונית שמוגשת על-ידי גופים ציבוריים, ולא מדובר במי שנפגע מהחלטה של הרשות בעניינו, אין הדבר בסמכותו. לכן, הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי. בתגובת משרד הפנים לעתירה נמסר כי המנגנון סביר, וכן כי "לא ברור על מה מתבסס ניסיונם של העותרים לטעון כי לפסק דינו של בית הדין לעררים שלא הוגש עליו ערעור יש משמעות תקדימית, רוחבית ומחייבת, באופן המחייב שינוי של מדיניות המשיב". בעקבות הדיון בעתירה, הודיע היום (8.2) משרד הפנים כי כל אותם אנשים שנדחו כאמור יקבלו, כשיגיעו לחדש את אשרתם, הזמנה לראיון מקלט (וכך לא יהיו חשופים לגירוש), ואם יגיעו לראיון בקשתם תמשיך להיות מטופלת כרגיל. כל מי שאינו מחדש את אשרתו, נדרש גם הוא להתייצב בבני ברק לצורך קבלת הזימון לראיון, אולם הוא חשוף להליכי אכיפה.

בעקבות הודעת משרד הפנים, נמחקה העתירה.