בית המשפט המחוזי – עתירה על חידוש רישיונות של מבקשי מקלט

ביום 26.12.2022 הגיש המוקד לפליטים ולמהגרים יחד עם היא"ס ישראל והאגודה לזכויות האזרח, עתירה נגד רשות האוכלוסין וההגירה לבית המשפט מחוזי מרכז עקב החלטה פתאומית של הרשות לחדול מחידוש רישיונות הישיבה של מבקשי המקלט באופן אוטומטי וממוחשב, שבעקבותיה מצאו עצמם רבים בקרב אוכלוסייה זו ללא רישיון ישיבה בתוקף וללא זימון לחידושו.
אלפי מבקשי מקלט נותרו ללא גישה לשירות נאות בלשכות הרשות, שכן בהיעדר כל אפשרות לקבוע תור לחידוש רישיון ישיבה, ועל מנת שלא להיות חשופים להשלכות האיומות הכרוכות בשהייה בישראל ללא רישיון, אלו נאלצים להגיע יום אחר יום בשעות הבוקר המוקדמות ולעמוד במשך שעות ארוכות בתור מחוץ ללשכת הרשות בבני ברק, ללא גישה לשירותים או מים לשתייה, ומבלי שיובטח להם כי הרשות תעניק להם את השירות לו הם זכאים, משזו מתעקשת להעניק שירות בכל יום אך ורק ל-30 אנשים שאין בידם זימון.
בעתירה דרשנו כי בית המשפט יורה על השוואת תנאי השירות של מבקשי המקלט לאלו של שאר מקבלי השירות מרשות האוכלוסין – היכולת לקבל שירות בכל לשכות המשיבה הקרובות לביתם, הגישה למערכת זימון תורים הוגנת ויעילה אשר תאפשר להם לחדש את רישיונות הישיבה שלהם במועד מבלי שייגרם נזק אדיר לחייהם, וקבלת שירות מהיר ויעיל מבלי שיידרשו להמתין שעות ארוכות בתנאים שאינם תנאים ולהפסיד ימי עבודה. עד ליישום פתרונות תשתיתיים אלו, ביקשנו כי בית המשפט ייתן צו ביניים המורה על המשך ההארכה האוטומטית של רישיונות הישיבה של מבקשי המקלט.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה