בית המשפט המחוזי – מתן רישיון ישיבה כסעד זמני עד להכרעה בערר

רע"מ (י-ם) 63938-09-19 פלונית נ' שר הפנים (26.10.2019)

בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים בעניינה של מבקשת, שמשרד הפנים זיהה כאזרחית אתיופיה, אף על פי שהיא אינה מזוהה ככזו על ידי שגרירות אתיופיה ואין בידה מסמכים מזהים, בעוד היא טוענת כי היא חסרת אזרחות.

בית המשפט קבע שבפי המבקשת טענות הראויות לבירור במסגרת הערר, וכי יש ממש בטענתה כי אי היענות לבקשה עלול להכביד עליה באופן משמעותי בפרנסה ובקיום צרכיה הבסיסיים, ובמיוחד נוכח טענתה כי נפלה קורבן לסחר בבני אדם.

בהתאם, בית המשפט הורה לחדש עד להכרעה בערר בבית הדין לעררים את רישיון הישיבה שהיה בידה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה