בית המשפט המחוזי – מחיקת עתירה נגד הוראת שהייה במתקן "חולות"

עת"מ (חיפה) 38774-12-15 ABRSHS נ' משרד הפנים (4.4.2016)

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת משרד הפנים למחוק עתירה שהוגשה נגד הוראת שהייה שהוצאה לעותר, ולפיה היה עליו להתייצב במתקן "חולות".

לפני הגשת בקשת משרד הפנים למחוק את ההליך, התנהלו בבית המשפט העליון הליכי ביזיון בית משפט בבג"ץ 8665/14, שהוגשו משום שמשרד הפנים המשיך להוציא הוראות שהייה לפרק זמן אחיד של שנה. זאת אף על פי שנפסק כי יש לבחון באופן אינדיבידואלי את משך ההחזקה במתקן "חולות" בכל פעם שאדם מזומן למתקן. בעקבות הליכי ביזיון בית המשפט, הודיע משרד הפנים שיקיים שימועים חדשים לכל מי שהוצאה לו הוראת שהייה לפרק זמן של שנה, ובכלל זה לעותר. משרד הפנים הודיע שיקיים שימוע חדש לעותר, ומשום כך ביקש למחוק את העתירה.

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת משרד הפנים למחוק את העתירה. בפסק דינו קבע בית המשפט שאין להשאיר את העתירה תלויה ועומדת, משום שעתידה להינתן החלטה חדשה בעניין זימונו של העותר למתקן "חולות". כמו כן נקבע כי חזקה על משרד הפנים שיבחן, לאור הנסיבות הפרטניות של העותר, את כלל טענותיו, ולכן לא מן הנמנע שיקבל החלטה חדשה גם לעצם הוצאת הוראת השהייה, ולא רק בעניין משך השהייה. כמו כן נפסקו הוצאות משפט בסך 1,000 ₪ לטובת העותר.

בית המשפט המחוזי בחיפה נתן באותו היום החלטות אחידות וזהות בפסקי הדין הבאים:

עת"מ 26163-01-16 OKBAY נ' משרד הפנים (4.4.2016);

עת"מ 47506-12-15 האבטסיון נ' משרד הפנים (4.4.2016);

עת"מ 67019-11-15 Grumu נ' משרד הפנים (4.4.2016);

עת"מ 23682-01-16 קפלמאריאם נ' משרד הפנים (4.4.2016).

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה