בית המשפט המחוזי מחוז מרכז – קיצור תקופת החזקה במשמורת של מי שלא התייצב במתקן "חולות"

עמ"נ (מרכז) 29140-01-16 Sowareldahab נ' משרד הפנים (25.1.2016)

בית המשפט המחוזי קיצר את תקופת החזקתו במשמורת של אזרח סודן מ-60 ימים ל-30 ימים.

המערער קיבל זימון להתייצב במתקן חולות בחודש אוגוסט 2014 ולא התייצב. בחודש ינואר 2016 המערער הגיע אל משרדי רשות האוכלוסין וההגירה מיוזמתו ונערך לו שימוע, שבסופו ממונה ביקורת הגבולות החליט כי הוא יוחזק במשמורת לפרק זמן של 60 ימים משום שלא התייצב במתקן. בית הדין לביקורת משמורת אישר את התקופה שנקבעה על ידי ממונה ביקורת הגבולות, וקבע כי התייצבותו של המערער מיוזמתו במשרד הפנים  אינה שיקול לקולא בקביעת תקופת ההחזקה במשמורת.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור, וקבע כי לעניין קביעת תקופת המשמורת של מי שלא התייצב ב"חולות" יש להבחין בין אדם המתייצב מרצונו ו"מסגיר" את עצמו לבין אדם שלא התייצב ומעוכב בפעילות יזומה או מקרית. מטעם זה הוחלט כי יש לקצר את תקופת ההחזקה במשמורת מ-60 ימים ל-30 ימים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה