עמ"נ (מרכז) 52440-11-15 משרד הפנים נ' ברקאת (26.11.2015)

בית המשפט המחוזי (השופטת מרשק מרום) קיבל ערעור של משרד הפנים על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, שהחליט על קיצור תקופת ההעברה למשמורת של המשיב, אזרח אריתריאה.

המשיב לא חידש את רישיון הישיבה בו אחז במשך 10 חודשים. בעקבות זאת החליט משרד הפנים על העברתו למשמורת לפרק זמן של 45 ימים. בעקבות טענותיו, לפיהן יש לו בת זוג וכי בת הזוג בהריון, החליט בית הדין לביקורת משמורת "לפנים משורת הדין" לקצר את משך זמן ההחזקה במשמורת ל-10 ימים.

בית המשפט קיבל את ערעור המדינה וקבע כי הנמקה המבוססת על נימוק שהינו "לפנים משורת הדין", "מביאה לשרירותיות, חוסר וודאות ופוגעת בעקרון השוויון."

בית המשפט הוסיף ועמד על כך שהקביעה האם המשיב הוא "בעל משפחה" היא קביעה המצריכה בירור עובדתי. יחד עם זאת, בית המשפט קבע, כי לאור הוראות החוק למניעת הסתננות, לפיהן מי שהועבר למשמורת בשל אי חידושו של רישיון ישיבה, יועבר לאחר סיום תקופת ההחזקה במשמורת אל מתקן "חולות", יש לבחון האם המשיב או אכן "בעל משפחה" לפני תום תקופת המשמורת, וזאת על מנת שניתן יהיה לקבוע האם חל עליו החריג בהנחיות רשות האוכלוסין, שמונע העברת בעלי משפחות אל המתקן.