בית המשפט המחוזי – לא ניתן להתנות צו ביניים בהפקדה שנועדה להבטיח את הוצאות משרד הפנים בהליך המשפטי 

רע"מ (י-ם) 58057-07-20 אוסטינסקי נ' רשות האוכלוסין וההגירה (12.8.2020) 

בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים, לפיה מתן צו ביניים האוסר על נקיטה בהליכי הרחקה נגד המבקשת יותנה בהפקדה של 10,000 ₪. 

המבקשים הם אזרח ישראל ואזרחית אוקראינה, שנישאו והחלו בהליך המדורג להסדרת מעמדה של המבקשת. למבקשת ניתן רישיון ישיבה מסוג א/5 במסגרת ההליך המדורג. בשנת 2020 המבקש הורשע בעבירה פלילית ונגזר עליו עונש מאסר בפועל. בעקבות זאת משרד הפנים סירב להאריך את רישיון הישיבה של המבקשת בנימוק לפיו נוכח מאסרו של המבקש, השניים לא יוכלו בפועל לקיים תא משפחתי בישראל. 

המבקשים הגישו ערר על החלטת משרד הפנים. בית הדין לעררים נתן צו ביניים האוסר על נקיטת הליכי אכיפה נגד המבקשת, בכפוף להפקדת סכום של 10,000 ₪ להבטחת יציאת המבקשים מישראל והוצאות ההרחקה והערר. 

בית המשפט המחוזי קבע כי תכלית הערובה שרשאי בית הדין לקבוע היא להבטיח את תשלום הנזקים העלולים להיגרם למשיב או לצד שלישי בגין מתן צו הביניים, וכי בית הדין נקלע לכלל טעות כשהורה על הפקדת ערבות לצורך הבטחת הוצאות משרד הפנים בהליך המשפטי. עוד נקבע שבית הדין נקלע לכלל טעות כשקבע את התנאי להבטחת יציאת המבקשים מישראל, בשעה שאין חולק שהמבקש הוא אזרח ישראל ולא יחויב לעזוב את הארץ אם הערר יידחה. 

בית המשפט הוסיף וקבע כי בהתחשב בסיכויי הערר, במאזן הנוחות ובמצבם הכלכלי של העוררים, יש להפחית את סכום ההפקדה ולהעמידו על 1,500 ₪. בנוסף בית המשפט פסק הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪ לטובת המבקשים. 

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה