בית המשפט המחוזי – יש לעכב גירוש של מסורבי כניסה מאוקראינה כדי לאפשר להם לקבל ייצוג ולפנות לערכאות

רע"מ (ת"א) 36957-03-22 Anastasiia נ' רשות האוכלוסין וההגירה (28.3.2022)

במסגרת הליך שבו ייצג ארגון היא"ס, בית המשפט המחוזי קיבל בקשת רשות ערעור של אזרחית ואזרח אוקראינה, וקבע, בין היתר, כי אין לגרש מסורבי כניסה לישראל במשך 48 שעות לפחות ממועד הגעתם לישראל, כדי לאפשר להם לקבל ייצוג משפטי ולנקוט בהליכים משפטיים.

המבקשים, קטין ואחותו בת ה-18, עזבו את אוקראינה לאחר פרוץ המלחמה בה, ברחו לפולין ומשם הגיעו לישראל, כאן נמצאת אימם. עם הנחיתה נמסר להם שלא יוכלו להיכנס לישראל וכי עליהם לעלות לטיסה כמה שעות לאחר מכן. בשעת לילה הוגש בשמם ערר עם בקשה לצו ביניים, שנדחתה על ידי בית הדין לעררים עוד באותו הלילה, שעתיים לפני מועד הטיסה.

המבקשים לא גורשו מישראל לאחר שהתנגדו להרחקה, ובבוקר המחרת הוגשה בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין, שבעקבותיה ניתן צו ארעי למניעת הגירוש, שבו אף נקבע שהמבקשים ישוחררו ממשמורת בכפוף להפקדת ערבות. בהמשך לכך, רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה שהיא מסכימה להכניס את המערערים לישראל בכפוף לערבויות שנקבעו על ידי בית המשפט. בית המשפט החליט לדון בטענה העקרונית בדבר החובה לעכב את הרחקתם של אזרחי אוקראינה כדי לאפשר להם לנקוט בהליכים משפטיים.

בית המשפט דחה את טענת הרשות לפיה יש לדחות את הבקשה בהיותה תיאורטית, וקבע כי מדובר בסוג המקרים שבהם על בית המשפט להכריע אף אם המקרה שלפניו אינו אקטואלי עוד. בית המשפט עמד על חשיבות הזכות להיוועץ בעורך דין והגישה לערכאות. בנוסף נקבע שהיה על בית הדין לשקול את טובת הקטין במסגרת החלטתו.

לסיכום, בית המשפט קבע את הכללים הבאים:

"1. על הרשות ליידע את כל מסורבי הכניסה, עם הסירוב כי יש להם זכות להיוועץ בעו"ד ולהגיש ערר על אותה החלטה. ההודעה תימסר במעמד החלטת הסירוב בכתב גם בשפות האוקראינית והרוסית.

  1. על הרשות לאפשר למסורבי הכניסה להיפגש עם עורכי דין, וליצור קשר עם משפחתם או חבריהם, כדי שאלו ידאגו לכך עבורם. כדי לאפשר למסורבי הכניסה לפנות לייצוג משפטי, על הרשות להימנע מגירוש אותם מסורבים במשך לפחות 48 שעות מהגעתם, כך שיוכלו לממש את זכותם זו, ולהגיש ערר.
  2. אשר לבית הדין לעררים, בעררים שמעורבים בהם קטינים, יש לשמוע את הקטין, אפוטרופוס לדין, ולשקול בהחלטה את טובת הילד כשיקול ראשון במעלה.
  3. ככל שבית הדין מחליט שלא ליתן צו ארעי למנוע את הגירוש, עליו לתת עיכוב ביצוע להחלטתו, כך שיהיה סיפק בידי העוררים לפנות לבית המשפט. הרשות תמנע מהרחקת עוררים כאמור, במשך 48 שעות מקבלת החלטת בית הדין."

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה