בית המשפט המחוזי – חובת הנמקה בבקשות הומניטאריות

עת"מ (י-ם) 13815-08-19 פלונים נ' שר הפנים (25.12.2019)

בית המשפט המחוזי הורה לוועדה ההומניטרית מכח הוראת השעה לקבל החלטה האם צרכי רווחה יכולים להיות מוכרים כשיקולים למתן מעמד מטעמים הומניטריים.

עוד קבע בית המשפט בפסק דינו כי על שר הפנים והוועדה ההומניטרית מכח הוראת השעה מוטלת חובת הנמקה מוגברת בבואם לקבל החלטה בבקשה הומינטרית, כיוון שההחלטה מתקבלת על בסיס שיקול דעת רחב וללא קריטריונים. מדובר בעתירה שנייה התוקפת את החלטת הוועדה שלא לתת לעותרת מעמד ארעי בישראל חרף היותה אלמנה נפגעת עבירות המתה, אם לארבעה אזרחי ישראל, הסובלת מנכות נפש וגוף ובהעדר כל תכלית בטחונית (עת"מ 13815-08-19 פלונים נ' שר הפנים (25.12.19)). בית המשפט קבע:

4.ב. "לתפיסתי, קיימת זיקה הפוכה בין התנהלות ראויה מצד הרשות כשקיימים להתנהלות קריטריונים מוגדרים, לבין חובת ההנמקה, ואבהיר. ככל שמתקבלת החלטה נתונה כשהקריטריונים ברורים, ניתן להסתפק במעט פחות הנמקה. זאת, שהרי ממילא יהיה ברור למי "שהפסיד", שנבע הדבר מאי עמידה בקריטריונים. ואולם, דווקא כשאין הקריטריונים מוגדרים, נדרשת הרשות "לפצות" על כך, בהנמקה מוסדרת, ועל חובת ההנמקה אין צורך להרחיב. זאת, שהרי אם לא תאמר כן, נמצאת מוביל למצב בו תתקבלנה החלטות, גם ללא קריטריונים, וגם ללא שנומקו החלטות אלה כדבעי. ופשיטא לכל העוסקים במשפט ציבורי, עד כמה יכולות החלטות שכאלה להיות בעייתיות. לפיכך, את שיקול הדעת בו ינקטו הועדה ובעקבותיה השר, יש לכל הפחות, לנמק כדבעי, וההנמקה חייבת להיות סדורה, ממוקדת ועניינית."

אף שבית המשפט לא קיבל הכרעה קונקרטית לעניין שאלת המעמד, הוא החזיר את הבקשה לוועדה שתבחן אותה שוב, והפעם לאחר קיום ראיון עם העותרת ולאור שאלות קונקרטיות שקבע.

פסק הדין מסומן תחת "איסור פרסום" אך הותר לפרסום בהחלטת בית המשפט מיום 26.12.19.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה