בית המשפט המחוזי – השבת עניינו של מבקש מקלט מדרפור לבית הדין

עמ"נ 67482-06-22  Marouf נ' מדינת ישראל (פס"ד מיום 27.10.2022)

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על פסק דין של בית הדין לעררים, שמחק ערר שהוגש בעניינו של מבקש מקלט מדרפור שהרשות לא הכריע בבקשתו. הערר הוגש בשנת 2018 והדיון בו הוקפא בשל ההליכים בבג"ץ 4630/17. בעקבות בקשת העורר להכריע בערר, נמחק הערר בפתקית, בקביעה כי בקשתו של העורר למקלט הוגשה לאחר המועד הקובע שנקבע בבג"ץ 4630/17. בית המשפט המחוזי קבע כי קביעות בית המשפט העליון אינו מייתרות את הצורך בבירור פרטני של הערר, וכי "בפי המערער גם טענות ראויות לדיון, הנוגעות למשמעות של חלוף הזמן הניכר מאז הכרעת בית המשפט העליון בעניין Tagal (יותר משנה וחצי), בלא שהותוו עדין אמות מידה, או לוחות זמנים, לבחינת בקשות המקלט של יוצאי חבל דרפור".

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה