בית המשפט המחוזי – דחיית עתירת שר הפנים לשלילת אזרחות

ענמ"א (מרכז)  39716-12-15 שר הפנים נ' מפארגה (17.6.2018)

בית המשפט המחוזי דחה עתירה של שר הפנים לביטול אזרחותו של המשיב בעילה של הפרת אמונים למדינת ישראל, בהתאם לתיקון לחוק האזרחות משנת 2017.

המשיב הוא אזרח ישראל שבשנת 2012 הניח מטען נפץ באוטובוס בתל-אביב, שהתפוצצותו גרמה לפציעתם של 24 אנשים. המשיב הועמד לדין והורשע, ונגזרו עליו 25 שנות מאסר.

שר הפנים ביקש לבטל את אזרחותו של המשיב, ובאת כוחו טענה, בין השאר, כי יש להרתיע את "קבוצת הייחוס של המשיב" (שאביו היה תושב השטחים שקיבל מעמד בישראל מכוח נישואיו לאמו של המשיב) – "צאצאי איחוד משפחות -דור ב' שאחד מהוריהם ממוצא פלשתיני".

בית המשפט קבע כי הזכות לאזרחות היא זכות יסוד, וכי יש לעשות שימוש בסמכות לשלול אותה בגין הפרת אמונים רק במקרים חריגים וקיצוניים. נפסק כי עניינו של העותר, חרף החומרה הרבה שבו, אנו נופל בגדר מקרים חמורים וקיצוניים אלה. עוד נפסק כי הצורך בהרתעת "דור ב'" בשל היותו קבוצה שהסכנה ממנה מוגברת לא בוסס, בוודאי לא בעוצמה המצדיקה שלילת אזרחות, וכי העונש שנגזר בהליך הפלילי מבטא את מידת הסלידה מן המעשה, ומגשים במידה רבה את התכלית ההרתעתית.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה