בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור של מבקש מקלט מגאנה

עמ"נ (י-ם) 52764-11-20 מנסך נ' משרד הפנים (20.6.2021)

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש מבקש מקלט מגאנה על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתו למקלט מדיני.

המערער טען כי בכפר שבו התגורר, לאחר פטירת הכהן הגדול של עובדי האלילים במקום, פנו אליו בדרישה כי יאפשר להקריב את אמו, דרישה לה סירב בהיותו נוצרי. לטענתו בשל סירוב זה עובדי האלילים איימו על חייו והוא נאלץ לנוס על נפשו לכפר אחר, ולאחר שנה יצא ממדינתו אל ישראל.

משרד הפנים דחה את בקשתו של המערער למקלט, ובית הדין דחה ערר שהוגש על החלטה זו.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור שהוגש על פסק דינו של בית הדין לעררים. בית המשפט קבע שטענתו של המערער לפיה פחד מעובדי האלילים בכפרו אינה מתיישבת עם העובדה שברח לכפר קרוב יחסית לכפר מגוריו ועם העובדה שעזב את גאנה רק שנה לאחר האירועים שתיאר.

בית המשפט הוסיף כי העובדה שאמו של המערער ומשפחתו מוסיפים להתגורר בכפר ולא אונה להם רע מלמדת שלא קיים בסיס אובייקטיבי לפחד מרדיפה, וכי לא הונחה תשתית לטענה בדבר הוכחת רדיפת נוצרים בגאנה ובדבר הקרבת בני אדם על ידי עובדי אלילים בגאנה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה