בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניינו של מבקש מקלט מבורמה (מיאנמר)

עמ"נ (י-ם) 13693-09-18 סו נ' משרד הפנים (2.7.2019)

בית המשפט המחוזי דחה ערעור של אזרח בורמה (מיאנמר) על החלטת בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתו למקלט ולהכרה בו כ"פליט במקום" (sur place).

המערער נכנס לישראל ברישיון ישיבה מסוג ב/1 בשנת 2004, ובשנת 2007 הגיש בקשה למקלט בטענה כי הוא תומך בארגון האופוזיציה NDL, כי נעצר פעמיים בשנים 1998 ו-1999, וכי הוא נרדף בבורמה על רקע פעילות זו. בקשתו למקלט נדחתה, וכך גם בקשה לעיון מחדש בהחלטת הדחייה. בעקבות ערר שהוגש על ידו לבית הדין לעררים, הוסכם שהוא יביא בפני הוועדה המייעצת לענייני פליטים מידע ומסמכים נוספים. המערער הציג בפני הוועדה מסמכים המעידים על פעילותו בישראל, ובקשתו נבחנה פעם נוספת.

בהמשך, בקשתו של המערער נדחתה על בסיס חוות דעת של יחידת הטיפול במבקשי מקלט, לפיה חלו תמורות חיוביות בבורמה, ולפיה תנועת NDL, שהמערער טען כי הוא פעיל בה, זכתה לרוב משמעותי של המושבים בפרלמנט בבחירות שהתקיימו בשנת 2015. ערר שהוגש על ידי המערער נדחה על ידי בית הדין לעררים.

בית המשפט המחוזי סקר את פסיקת בית המשפט העליון ובתי המשפט המחוזיים בסוגיית ה"פליטות במקום", וקבע כי אין צורך להכריע במסגרת הערעור בסוגיות שסוגייה זו מעוררת. זאת נוכח הקביעה כי אין מקום להתערב בממצאי בית הדין לעררים, שנשענו על ההתרשמות ממהימנותו של המערער, על הספק הקיים לגבי תום לבו בפעילותו הפוליטית, על כך שמדובר בפעילות מינורית יחסית שחלקה הארי בוצע לפני מספר שנים, ועל מכלול הנסיבות כפי שתוארו.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה