בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין בקשת מקלט של אזרח חוף השנהב

עמ"נ (י-ם) 42865-11-17 מאקאן נ' מדינת ישראל (29.3.2018)

בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט שחם) דחה ערעור של אזרח חוף השנהב על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין בקשתו למקלט בישראל.

המערער טען כי נשקפת לו סכנת חיים מצד אביו בשל סירובו לקבל עליו את דעת האסלאם. בית המשפט קבע שהמערער לא היה עקבי בראיונות שנערכו לו בנוגע לשנה בה אביו תקף אותו בשל סירובו לקבל עליו את דת האסלאם, בנוגע לשנים שבהם לא התגורר עם משפחתו ובנוגע לפנייתו למשטרה בחוף השנהב.

בית המשפט קבע שלא ניתן לקבל את הטענה כי חוסר העקביות קשור לכך שהמערער אינו יודע קרוא וכתוב וגם לא לתרגום הכפול שנדרש בראיון (משפת הג'ולה לצרפתית ומצרפתית לעברית). בית המשפט אף קבע שלא הונחה תשתית ראייתית לכך שהמערער לא יוכל לחיות הרחק מאביו כדי להימנע מן הסכנה שהוא טוען לה.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה