בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים לבני זוג וילדיהם

עמ"נ (י-ם) 39618-11-17 פלוני נ' רשות האוכלוסין וההגירה (23.3.2018)

בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת לקח-כהן) דחה ערעור על החלטת בית הדין לעררים, אשר דחה ערר נגד החלטת משרד הפנים שלא להעביר את בקשת המערערים למעמד בישראל אל הוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים.

המערערים הם בני זוג, אזרח טורקיה ואזרחית הפיליפינים שהכירו בישראל, ושלושת ילדיהם הקטינים שנולדו בישראל. לאחר שבקשות המקלט של המערערים נדחו הם הגישו בקשה למעמד מטעמים הומניטרייים, שנדחתה על הסף על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, וזאת מבלי שהועברה לדיון בוועדה הבינמשרדית. ערר על ההחלטה נדחה על ידי בית הדין לעררים.

בית המשפט המחוזי קבע שבהתאם להלכה, כדי שבקשה למעמד מטעמים הומניטריים תועבר אל הוועדה הבינמשרדית, על מבקש המעמד להראות שיש "סיכוי מסוים" לקבלת הבקשה. בית המשפט פירש דרישה זו כדרישה להראות "'דבר מה נוסף' שבכוחו לייחד את עניינו של מבקש המעמד".

בית המשפט קבע שמכתב של פסיכולוגית קלינית המצביע על הנזקים שייגרמו לילדים אם ייאלצו לעזוב את ישראל הוצג בפני בית המשפט מבלי שהוגש לפני כן לבית הדין לעררים ומבלי שהוגשה בקשה לצירוף ראיה בערעור, ועל כך שהמכתב אינו ערוך כחוות דעת לפי פקודת הראיות. בית המשפט הוסיף כי במכתב קיימים חוסרים שונים, כי הנזק שעליו המכתב מצביע נובע מקשיים בעזיבת הקטינים את הארץ, שהם "אינהרנטיים למצב שנוצר עקב התנהלות הוריהם של הקטינים", וכי "לא מדובר בנתון ייחודי המאפיין את המערערים ממקרים אחרים".

בית המשפט אף קבע שאין בכך שההורים הם ממדינות שונות כדי לחייב העברה של הבקשה לוועדה הבינמשרדית, שכן "הטענות לפיהן לא ניתן יהיה לקיים את התא המשפחתי באחת ממדינות-המוצא של ההורים הועלו בעלמא ללא ביסוס כלשהו".

בית המשפט דחה את הערר, אך קבע שהמערערים יוכלו להישאר בישראל עד יום 8.7.2018 כדי לאפשר את סיום שנת הלימודים.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה