עמ"נ (מרכז) 34863-12-22 Patanag נ' משרד הפנים (20.12.2022)
בית המשפט המחוזי דחה ערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין בעניין החזקתו במשמורת של אזרח הפיליפינים שבקשתו למקלט נדחתה.
המערער שהה בישראל ברישיון ישיבה מסוג ב/1 משנת 2007 עד 2019 ועבד בתחום הסיעוד עד פטירת מעסיקו. בשנת 2022 הוא נעצר והושם במשמורת. ביום מעצרו המערער אושפז בשל כאבים בחזה ועבד צנתור.
בית הדין לביקורת משמורת קבע שעל משרד הפנים להמציא בתוך 72 שעות אישור של רופא מומחה כי החזקתו של המערער במשמורת לא עלולה להזיק לבריאותו, אחרת ישוחרר בערבות. לאחר הגשת אישורים כאמור על ידי רופא המתקן, ולמרות שלא הוגש אישור של רופא מומחה, בית הדין החליט לאשר את החזקת המערער במשמורת עד להרחקתו מישראל.
במסגרת הערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת, בית המשפט המחוזי קבע שהחלטת בית הדין להסתמך על חוות דעת של רופא כללי של שב"ס  היא סבירה ואף הגיונית, וכי "חזקה על גורמי רפואה במתקן המשמורת שיקיימו מעקב נדרש אחר מצבו של המערער. אין אפוא בסיס מוצק-דיו לקבוע ש'החזקה במשמורת עלולה לגרום נזק לבריאותו או שקיימים טעמים הומניטריים המצדיקים שחרורו בערובה'".
בית המשפט המחוזי הוסיף שבהתחשב בתקופת שהותו הארוכה של המערער בישראל וברצונו המובע שלא לצאת ממנה, אין לתת משקל מכריע לכך שהמערער לא נמלט מבית החולים בתקופה שבה היה מאושפז.