בית המשפט המחוזי – דחיית ערעור בעניין מתן מעמד מטעמים הומניטריים

עמ"נ (י-ם) 54148-08-21 סמנובה נ' רשות האוכלוסין וההגירה (10.10.2021)

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה אזרחית אוקראינה על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשתה למעמד מטעמים הומניטריים.

המערערת 1 החלה בהליך המדורג להסדרת מעמדם של בני זוג הנשואים לאזרחי ישראל וקיבלה רישיון ישיבה מסוג א/5, אך בן זוגה נפטר בשנת 2007 לפני השלמת ההליך. המערערת 2, ביתה של המערערת 1, נכנסה עמה לישראל כקטינה, ובשנת 2017 קיבלה אזרחות ישראלית נוכח נישואיה לאזרח ישראל.

לאחר פטירת בן זוגה, האם הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטריים, שנדחתה על ידי משרד הפנים. בהמשך לכך התנהלו שלושה הליכים (עתירה מינהלית בבית המשפט המחוזי ושני עררים בבית הדין לעררים), שבתום כל אחד מהם עניינה של המערערת הוחזר לדיון בוועדה הבין-משרדית למעמד מטעמים הומניטריים, ובתום כל אחד מהם בקשתה של המערערת למעמד מטעמים הומניטריים נדחתה שוב.

על ההחלטה האחרונה לדחות את הבקשה למעמד הוגש ערר לבית הדין לעררים, שדחה אותו, ועל פסק דינו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי קבע שלא נפל פגם בהחלטת הוועדה הבין-משרדית. בית המשפט קבע שהוועדה לא התעלמה מנסיבותיה של המערערת, השוהה בישראל כדין מזה 20 שנה, ומכך שביתה חיה בישראל, אך בחרה להעדיף על פני נסיבות אלה נסיבות שעוצמתן, להבנת הוועדה, רבה יותר – עבודתה של המערערת בארצה עד גיל 43, הימצאות בני משפחה באוקראינה ובעלותה על דירה באוקראינה.

בית המשפט קבע כי החלטה זו אינה בלתי סבירה בצורה קיצונית והורה על דחיית הערעור.

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה