עמ"נ (י-ם) 44881-07-18‏ ‏ פלונית נ' משרד הפנים (1.4.2019)

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה ערעור שהוגש על פסק דין של בית הדין לעררים בעניין דחיית בקשת מקלט של אזרחית סין, שטענה שיש להכיר בה כפליטה בשל חשש לרדיפה בשל היותה מתרגלת פאלון גונג.

המערערת החלה לתרגל את שיטת הפאלון גונג לאחר שהגיעה לישראל בשנת 2011 באשרת תייר, ונשארה בה לאחר שפקע תוקף רישיון הישיבה שלה. במסגרת בקשתה למקלט טענה שתרגלה את שיטת הפאלון גונג עם אחרים בחוף הים בתל אביב, וכי היא חוששת שצולמה על ידי שלטונות סין בעת שתרגלה, וכי תסבול מרדיפה לאחר חזרתה לסין, שם מתרגלי פאלון גונג מדוכאים על ידי המשטר. בקשת המקלט נדחתה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, וערר שהוגש לבית הדין לעררים נדחה.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור. במסגרת פסק הדין נדונו השאלות השונות שמעלה סוגיית ה"פליטות במקום" (Sur-Place), אך נקבע שאין צורך לדון בשאלות המורכבות שמעלה סוגיה זו, משום שלא הוכח ברמה הנדרשת שהמערערת מתרגלת את שיטת הפאלון גונג באדיקות כדרך חיים, ולא הוכח שהרשויות בסין מודעות לפעילותה של המערערת בישראל.