בית המשפט המחוזי – דחיית בקשת רשות ערעור בעניין התייצבות במתקן "חולות"

רע"מ (ת"א) 24256-05-17 אסמעאיל נ' רשות האוכלוסין וההגירה (25.5.2017)

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין לעררים שלא לתת צו ביניים המעכב את התייצבותו של המבקש, אזרח סודן, במתקן "חולות" עד להכרעה בערר.

המבקש טען שהוא תושב דרפור, וכי מטעם זה אין לזמנו אל המתקן. בית המשפט עמד על הודעת משרד הפנים, לפיה לא יוזמנו "מסתננים" מדרפור להתייצב במתקן "חולות", אך שבה הודע גם שההודעה תחול על מי שיש אצל משרד הפנים אינדיקציות להיותו תושב דרפור ולא בכל מקרה שבו עולה טענה של אדם כי הוא תושב דרפור.

בית המשפט קבע שמדובר בהליך ביניים, וכי קליטתו של המבקש במתקן "חולות" לא תסכל את קבלת הערר. עוד נקבע שהמבקש עשה דין לעצמו בכך שלא התייצב במתקן חרף חלוף המועד שבו אמור היה להתייצב בו, והוסיף שהוא טען שהוא תושב דרפור רק לאחר שקיבל זימון למתקן "חולות", ולכן ההחלטה לקיים את בירור היותו תושב דרפור רק לאחר התייצבותו במתקן אינה בלתי סבירה.

עם זאת, בית המשפט הוסיף ש"יש לבצע את בדיקת הזיהוי הנ"ל בהקדם האפשרי לאחר התייצבות המבקש במתקן חולות וזאת כדי שלא ירוקן מתוכן עצם הזיהוי, משמעותו ונפקותו וברי לכן כי הזיהוי צריך להיעשות בהקדם האפשרי בסמוך להתייצבותו של המבקש במתקן חולות."

רוצים להישאר מעודכנים?

Legal updates signup form

Simple sign up form, found on legal post page footer

"*" אינדוקטור שדות חובה